Pauline Poland


Pauline Poland is directiesecretaris bij SLO. Zij vormt de linking pin naar het ministerie van OCW en coördineert de totstandkoming van en rapportages over het werkprogramma van SLO. Verder vervult Pauline de rollen van interne verbinder voor de SLO-organisatie en van naaste adviseur voor de directie en managementteam. Zij is de secretaris van de Adviesraad van SLO.

Pauline is opgeleid als politicoloog en vervulde diverse strategische beleidsfuncties bij gemeenten, ministeries en in de bibliotheeksector. Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hield zij zich bezig met diverse bestuurlijke onderwerpen. Wat zij in haar werk het liefste doet, is bruggen slaan tussen verschillende werelden en zienswijzen.

Pauline

Directiesecretaris

contactinformatie

publicaties