Annette van der Laan


Annette van der Laan werkt bij de afdeling primair onderwijs, als curriculumontwikkelaar voor gespecialiseerd onderwijs en voor burgerschap. Ze heeft veel werk verricht voor de ontwikkeling van kerndoelen gespecialiseerd onderwijs en de Leerroutes Passende Perspectieven taal en rekenen. De laatste jaren is ze ook betrokken bij burgerschap in het primair onderwijs.