Iris Verbruggen


Iris Verbruggen werkt als expert curriculumontwikkeling bij de afdeling primair onderwijs. Zij houdt zich onder andere bezig met curriculumontwikkeling voor leerlingen met speciale leerbehoeften en met toetsing als onderdeel van het curriculum. Ook is zij betrokken bij de landelijke curriculumvernieuwing.

Iris is opgeleid als orthopedagoog en onderwijskundige en werkte voorheen aan de ontwikkeling van toetsproducten voor het primair en speciaal (basis)onderwijs bij Cito.

Iris Verbruggen @270x270

Expert curriculumontwikkeling primair onderwijs

publicaties