Bas Trimbos


Bas Trimbos is curriculumontwikkelaar moderne vreemde talen (MVT). Hij is inhoudelijk vooral betrokken bij de invoering van het Europees Referentiekader (ERK), concretisering van doorlopende leerlijnen, en formative assessment. Hij werkt veel met docenten en schoolleiders in leernetwerken waarbij werken aan een feedbackcultuur en formative assessment een centrale plek innemen. Daarnaast is hij projectleider professionalisering formatief toetsen in het vo.