Matthijs Driebergen


Matthijs Driebergen is als historicus betrokken bij wereldoriënterende vakken in het primair onderwijs: burgerschap, geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Na zijn studie Mediaevistiek (Middeleeuwkunde) aan de Rijksuniversiteit Groningen is hij ruim 10 jaar werkzaam geweest bij diverse musea en erfgoedinstellingen. Na de verkorte deeltijdopleiding pabo is hij in 2013 als leerkracht in het basisonderwijs gaan werken, waar hij zijn expertise met musea en culturele instellingen als cultuurcoördinator voor de ontwikkeling van de school kon aanwenden. Bij SLO is Matthijs betrokken bij de wereldoriënterende en mens- en maatschappij-vakken. Als curriculumexpert begeleidt hij het kerndoelenteam voor burgerschap. Je kunt hem ook van alles vragen over erfgoed- en cultuureducatie.