Mark Gellevij


Mark Gellevij is manager van de afdeling Advies & Onderzoek. De afdeling richt zich op advisering op het gebied van het curriculum, het uitvoeren van onderzoek naar curriculumontwikkeling en het bevorderen van kwaliteit en onderzoeksmatig werken in de SLO-organisatie.

Mark Gellevij was hiervoor directeur onderwijs en lid van de centrale directie bij de Stichting Carmel College – Scholengroep Carmel Hengelo. Daarvoor was hij lector Innovatief & Effectief Onderwijs en opleidingsdirecteur van de master-opleidingen Educational Leadership en Leren & Innoveren bij Saxion Hogescholen in Deventer. Hij werkte bij de Politieacademie in Apeldoorn als hoofd Onderzoek en programmamanager van het Politie Kennis & Onderwijs portal. De eerste 10 jaren van zijn loopbaan werkte hij, na zijn studie Toegepaste Onderwijskunde, als universitair docent bij diezelfde faculteit aan de Universiteit Twente. Daar deed hij ook zijn promotieonderzoek.

Mark Gellevij 270

Manager Advies & Onderzoek

publicaties