Onderwijs Research Dagen (ORD)


Datum
Plaats in agenda
Tijd
16:00 tot
Locatie
University Tilburg
Omschrijving

Workshop (60 minuten) door SLO'ers Anne-Christien Tammes en Johan van Driel over taalsteun in de geschiedenisles.

Aandacht voor taal in het geschiedenisonderwijs helpt leerlingen bij het redeneren over primaire bronnen. De door SLO ontwikkelde handreiking ‘Primaire bronnen bij geschiedenis’ baseert zich op de principes van taalgericht vakonderwijs en biedt handvatten om expliciet aandacht te besteden aan de lees-, schrijf- en mondelinge taalvaardigheid van leerlingen, die aansluit bij de werkwijze van historici. De drie bijbehorende lessenseries zijn voorbeeldmatig en kant-en-klaar te gebruiken.

Meer informatie