Expertmeeting conceptkerndoelen rekenen en wiskunde


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
SLO Stationsplein 1, Amersfoort
Doelgroep

Lerarenopleiders, vakdidactici, vakexperts en wetenschappers die verbonden zijn aan het leergebied rekenen en wiskunde en in verbinding staan met de onderwijspraktijk

Omschrijving

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft een team van leraren, vakexperts en curriculumexperts onder leiding van SLO en een procesregisseur de conceptkerndoelen rekenen en wiskunde opgeleverd. Zij werden hierin bijgestaan door de advieskring rekenen en wiskunde, die feedback gaf en reflecteerde op de tussenproducten na raadpleging van de eigen achterban. De conceptkerndoelen zijn in september 2023 aangeboden aan de minister. Een belangrijke mijlpaal op weg naar geactualiseerde kerndoelen. De volgende stap is het beproeven van de conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk met leraren en schoolleiders. In deze fase nemen we ook graag (opnieuw) de feedback mee vanuit lerarenopleiders, wetenschappers en vakexperts.

De bijeenkomst staat in het teken van:

  • De opdracht, totstandkoming en onderbouwing van de conceptkerndoelen.
  • Het beoogde proces.
  • Feedback op de set conceptkerndoelen.
  • Feedback op de bruikbaarheid van de conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk.

Naast het inhoudelijke gesprek nemen we tijdens de bijeenkomst ook een vragenlijst af om zo gerichte feedback op te halen. Het geheel aan feedback die we ophalen, is het uitgangspunt voor het bijstellen of aanscherpen van de conceptkerndoelen.

Kosten

Gratis

Meer informatie

Heb je vragen over deze uitnodiging of bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar actualisatiebeproeven@slo.nl.

Aanmelden

Voor deze bijeenkomst zijn maximaal 40 plaatsen beschikbaar. Meld je aan door een mail te sturen naar actualisatiebeproeven@slo.nl met vermelding van je naam en functie/organisatie. De aanmelding is definitief zodra je een bevestigingsmail van ons hebt ontvangen.toon meer

Leerplankundig thema