Expertmeeting conceptkerndoelen Nederlands


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
SLO Stationsplein 1
Doelgroep

Lerarenopleiders, vakdidactici, vakexperts en wetenschappers  die verbonden zijn aan het leergebied Nederlands en in verbinding staan met de onderwijspraktijk.

Omschrijving

SLO organiseert op 7 maart 2024 een expertbijeenkomst in verband met de conceptkerndoelen Nederlands. Wij nodigen vakexperts en lerarenopleiders van harte uit voor deze bijeenkomst.

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft een team van leraren, vakexperts en curriculumexperts onder leiding van SLO en een procesregisseur de conceptkerndoelen Nederlands opgeleverd. Zij werden hierin bijgestaan door de advieskring Nederlands. De conceptkerndoelen zijn in september 2023 aangeboden aan de minister. Een belangrijke mijlpaal op weg naar geactualiseerde kerndoelen. De volgende stap is het beproeven van de conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk met leraren en schoolleiders. In deze fase nemen we ook graag (opnieuw) de feedback mee vanuit de lerarenopleiders, wetenschap en vakexperts.

De bijeenkomst staat in het teken van:

  • De opdracht, totstandkoming en onderbouwing van de conceptkerndoelen.
  • Het beoogde proces.
  • Feedback op de set conceptkerndoelen.
  • Feedback op de bruikbaarheid van de conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk.

Naast het inhoudelijke gesprek nemen we tijdens de bijeenkomst ook een vragenlijst af om zo gerichte feedback op te halen. Het geheel aan feedback die we ophalen, is het uitgangspunt voor het bijstellen van de conceptkerndoelen.

Kosten

Gratis

Meer informatie

Heb je vragen over deze uitnodiging of bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar actualisatiebeproeven@slo.nl.

Aanmelden

Voor deze bijeenkomst zijn maximaal 40 plaatsen beschikbaar. Meld je aan door een mail te sturen naar actualisatiebeproeven@slo.nl met vermelding van je naam en functie/organisatie.

De aanmelding is definitief zodra je een bevestigingsmail van ons hebt ontvangen.toon meer

Leerplankundig thema