VGS | Conferentie burgerschapsonderwijs


Datum
Plaats in agenda
Doelgroep

Bestuurders en coördinatoren burgerschap van het reformatorisch voortgezet onderwijs

Omschrijving

Op de conferentie burgerschapsonderwijs wordt de huidige stand van zaken van het burgerschapsonderwijs geëvalueerd en wordt er nagedacht over de implementatie van het burgerschapsonderwijs in de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs.

Workshop 'Implementatie burgerschap'

Sinds kort is de burgerschapsopdracht aangescherpt. De inspectie houdt toezicht of scholen deze opdracht uitvoeren. Dit betekent dat er beleid moet worden ontwikkeld en de burgerschapsinhouden moeten worden geïmplementeerd op school. In de interactieve workshop 'Implementatie burgerschap' van SLO'er Johan van Driel wordt nagedacht over hoe je een schooleigen visie om kan zetten in concreet beleid.