Begeleidersnetwerkdag Jonge Kind


Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:00 tot
Locatie
't Veerhuis te Nieuwegein
Doelgroep

De netwerkdagen Jonge Kind zijn altijd bestemd voor iedereen die medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (pedagogisch medewerkers/pedagogen) en leraren van groep 1 en 2, onderbouwcoördinatoren/ intern begeleiders uit het basisonderwijs begeleiden.

Omschrijving

Op vrijdag 3 november organiseert SLO de begeleidersnetwerkdag Jonge Kind voor adviseurs/begeleiders Jonge Kind. De netwerkdagen Jonge Kind zijn altijd bestemd voor iedereen die medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (pedagogisch medewerkers/pedagogen) en leraren van groep 1 en 2, onderbouwcoördinatoren/ intern begeleiders uit het basisonderwijs begeleiden.

Net zoals altijd willen we ook ruimte bieden voor uitwisseling van ervaringen ('halen & brengen') en discussie over andere thema's die op dit moment spelen in de voor- en vroegschoolse educatie (2- 7 jarigen). Op dit moment staat de inhoud van het programma van deze dag nog niet vast. Maar er zal onder andere aandacht zijn voor:

  • het volgen van de ontwikkeling van jonge kinderen;
  • de actualisatie van het curriculum; én
  • het masterplan basisvaardigheden van OCW waarin Het Jonge Kind een belangrijk thema is.

Ook zullen we stil staan bij recente beleidsontwikkelingen in de voor- en vroegschoolse educatie en (inter)nationale onderzoeksrapporten Jonge Kind. We zullen dit samen met jullie verkennen vanuit de vragen: Wat dit betekent voor jou en wat dit vraagt van jou, als onderwijsadviseur Jonge Kind?

Net zoals altijd belooft het weer een dag te worden vol kennis, inspiratie en ontmoetingen!

Kosten

Inschrijvingskosten: €80 p.p

Meer informatie

Lucy Besseler (l.besseler@slo.nl)

Aanmelden

Meer informatie en aanmelden kan via: events.slo.nltoon meer

Sector

Project