SLO op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT)


Datum
t/m Plaats in agenda
Locatie
Jaarbeurs, Utrecht
Doelgroep

De Nationale Onderwijstentoonstelling is het grootste vakevent voor professionals in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, het primair en voortgezet onderwijs!

Omschrijving
 • Heb jij vragen over basisvaardigheden,
  als taal-Nederlands en rekenen-wiskunde?
 • Wil je weten hoe het met de actualisatie
  van examenprogramma’s en kerndoelen staat?
 • Of wil je juist meer weten over bijvoorbeeld:
  o burgerschap
  o digitale geletterdheid
  o doorgaande leerlijnen
  o praktijkgerichte programma’s
  o het jonge kind
  o hoogbegaafdheid
  o of ...


We ontmoeten je graag op onze stand!

Meer informatie

Kijk op onze webpagina slo.nl/NOT

Aanmelden

Je kunt een bezoekerspas aanvragen op de website van de NOT.

Bijzonderheden

Kom naar een van de kennissessies over basisvaardigheden in de Onderwijs Academie:

 • Basisvaardigheden taal-Nederlands in een doorlopende leerlijn
  Woensdag 25 januari: 18.30-19.15 uur
  Sprekers: Anne-Christien Tammes en Inge Jansen
 • Leerroutes Passende perspectieven en basisvaardigheden
  Donderdag 26 januari: 10.30-11.15 uur
  Sprekers: Stephanie Kastelein en Iris Verbruggen
 • Basisvaardigheden rekenen en wiskunde in een doorlopende leerlijn
  Vrijdag 27 januari: 14.30-15.15 uur
  Sprekers: Johan Brons en Gerdineke van Silfhout

Of naar een van de kennissessies over de actualisatie van de kerndoelen: