Format voor een lessenreeks


23 juli 2019

Deze werkvorm zet je in om in overleg met collega’s te komen tot een gemeenschappelijk format voor het beschrijven van (vakoverstijgende) activiteiten.


toon meer

Type instrument

Inhoud instrument