Gespreksplaat - Hoe zie jij talenten van jonge kinderen?


17 juli 2023

Hoe herken je potentie bij een kind? Zijn talenten altijd te zien? Stimulerend signaleren is een integrale en cyclische aanpak om zicht te krijgen op kinderen en hun onderwijsbehoeften. De aanpak is gebaseerd op handelingsgericht werken (waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren). Je creëert een rijke speelleeromgeving waarin je doelgericht talenten, vaardigheden en interesses uitlokt, aanspreekt en observeert. Doordat je kinderen uitdaagt, kunnen kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong en talenten zichtbaar worden. Hierop sluit je weer aan met passende begeleiding en rijke activiteiten. Wat voor een kind ‘rijk’ is, hangt mede af van wat het kind thuis gewend is aan materialen, taalgebruik en activiteiten.


toon meer