Gespreksplaat - Doelgericht je talenten verder ontwikkelen


17 juli 2023

Voor het leren - nu én in de toekomst - is het nodig jezelf breed te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces. Bijvoorbeeld door te leren heldere doelen te stellen, te reflecteren op wat beter kan, kansen te benutten en mogelijkheden te creëren om leerlingen hun eigen koers te laten bepalen. Hiermee help je hen zelf richting te geven aan hun toekomst!