FE spel: in gesprek over formatief evalueren


12 december 2019

Dit kaartspel helpt jou en je collega's om het concept van formatief evalueren scherp te krijgen. Door met elkaar hierover in gesprek te gaan, kun je als collega's werken aan een gemeenschappelijke taal. 'De uitspraken zette ons team aan tot het voeren van een mooie inhoudelijke discussie. De uitkomst daarvan werd ons gezamenlijk beeld over hoe wij formatief evalueren zien op onze school.' (leerkracht po uit het leernetwerk Formatief evalueren)


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Type instrument