Zelfscan: Formatief evalueren in je lessen


2 februari 2021

Ga na wat je zelf al doet aan formatief evalueren in jouw lessen en bekijk waarin je je verder wilt bekwamen. Deze zelfscan (pdf, 1 MB) geeft je inzicht aan de hand van de FE-cyclus van Gulikers & Baartman (2017). Per fase beantwoord je vragen over verschillende activiteiten die je als leerkracht kan uitvoeren voor, tijdens en na je lessen (zie handleiding (pdf, 50 kB)). 'Hoe langer ik aan formatief evalueren werk, hoe meer deze zelfscan me bewust maakt van wat er allemaal nog te leren is.' (leerkracht po)


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Type instrument