Wendell Mambi


Wendell Mambi is als curriculumontwikkelaar onder andere betrokken bij de ontwikkeling van de technische examenprogramma’s en de praktijkgerichte programma’s voor de nieuwe leerweg voor het vmbo. Daarnaast is hij ook actief bij de beroepsgerichte technische profielen.