Vak(ken) afronden op een hoger niveau : een praktische handreiking voor het vmbo


22 mei 2019
Om talenten van vmbo-leerlingen optimaal te benutten kunnen één of meerdere vakken op een hoger niveau afgerond worden. Laten zien dat ook binnen het vmbo meer gepresteerd kan worden, is zowel voor de leerling als de school positief en draagt bij aan het zelfvertrouwen van een leerling. Het biedt ook een oplossing voor leerlingen met een specifieke interesse en kan ertoe leiden dat een leerling op een hoger mbo-niveau in kan stromen. In drie scenario's schetst deze publicatie de mogelijkheden die een vmbo-school hierbij heeft. Daarbij worden de belangrijkste implicaties voor het leerplan uitgewerkt en wordt ingegaan op wet- en regelgeving.

auteur SLO: Chantal Blockhuis, Liesbeth Pennewaard, Marjolein Haandrikman
jaar van uitgave: 2015

Blockhuis, C., & Pennewaard, L. (2015). Vak(ken) afronden op een hoger niveau : een praktische handreiking voor het vmbo. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden