Handelingsbegeleidend gesprek

13 december 2019

Het 'ondersteunen' van mensen is een belangrijk karakteristiek van de werkzaamheden bij Zorg & Welzijn. Soms heeft die ondersteuning de vorm van een gesprek, waarin bijvoorbeeld advies wordt gegeven. In andere gevallen kan er sprake zijn van het ondersteunen bij concrete handelingen, zoals bewegen, aankleden, een recreatieve activiteit uitvoeren.

Tijdens het uitvoeren van concrete handelingen wordt soms informatie, uitleg of instructie gegeven, maar er zijn ook veel contactmomenten waar het belangrijkste kenmerk van het gesprek is dat er contact gemaakt wordt met de klant en dat er respect en empathie getoond wordt. Dit contact is een van de wezenlijke aspecten van het 'werken met en voor de ander', dat onderdeel is van de kern van dit profielvak.

Er is bij handelingsbegeleidende gesprekken geen sprake van een specifieke opbouw.