Uitleg en instructie geven

13 december 2019

Uitleg en instructie geven komt bij HBR bijvoorbeeld voor als er een activiteit wordt uitgevoerd met een individu of een groep, zoals een sport- of spelactiviteit.

Het geven van uitleg zal ook vaak deel uitmaken van een adviesgesprek:

Belangrijk is dat de beroepsbeoefenaar zich empathisch opstelt en regelmatig controleert of de klant alles goed begrijpt.

Enkele voorbeelden:

  • instructie geven aan deelnemers en medewerkers om onveilig gedrag zoveel mogelijk te voorkomen
  • de gast helpen bij het invullen van het inschrijfformulier
  • recreatiemogelijkheden voor gasten begeleiden

Zo'n instructie heeft de vorm van een Procedure, met een opbouw in drie stadia:
doel -> benodigd materiaal -> stapsgewijze instructie

opbouw van een instructie
Procedure Kenmerkende opbouw van een instructie
Opening Begroeting
Doel 1. De beroepsbeoefenaar geeft duidelijk aan wat het doel van de instructie is.
Benodigd materiaal 2. Voor zover van toepassing wordt het benodigde materiaal erbij gepakt. Het is vaak zinvol om dan ook te benoemen wat het is. "Ik heb hier een plattegrond …"
Stapsgewijze instructie 3. De beroepsbeoefenaar geeft stapsgewijs aan hoe iets werkt of hoe de klant moet handelen. Het is belangrijk om dit in een logische volgorde te doen. Ook is het noodzakelijk om regelmatig te checken of de klant alles begrijpt. Dat kan bijvoorbeeld door aan de klant te vragen om te herhalen wat hij begrepen heeft. Aan het eind van de uitleg of instructie wordt nagevraagd of de klant nog vragen heeft.
Afsluiting Afscheid