Marieke Strijker


Marieke Strijker is curriculumontwikkelaar beroepsgerichte vakken en is betrokken bij de ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s. Het licentievrije programma en Technologie & Toepassing en het licentie gebonden programma Media, Vormgeving en ICT vallen binnen haar takenpakket.

Marieke Post 270

Curriculumontwikkelaar beroepsgerichte vakken

contactinformatie