Ondernemen

7 december 2023

Het keuzevak Ondernemen is een verbredend keuzevak. Voor leerlingen uit andere profielen een geheel nieuw vak, voor leerlingen uit het profiel E&O is wel overlap.

De profielmodule Commercieel biedt de marketinginstrumenten 'los' aan, in het keuzedeel Marketing worden de marketinginstrumenten aangeboden in samenhang binnen bestaande marketingformules en bij het keuzevak Ondernemen gaat het om een 'eigen' marketingformule, naast de persoonlijke SWOT en het financieringsplan. Als leerlingen binnen E&O Commercieel en Marketing hebben gevolgd, kunnen zij in minder tijd of in een complexere omgeving werken aan het keuzedeel Ondernemen. De leerlijn kan dan als volgt opgebouwd worden:

  • ondernemendheid;
  • ondernemerschap;
  • je eigen onderneming.

Deze leerlijn is voor de eerste twee onderdelen opgenomen in de zgn. piramide van ondernemerschap.

170321 pyramide.JPG

Hierbij horen essentiële kennis, vaardigheden en attitudes (pdf, 157 kB).

Websites die kunnen helpen om ondernemend onderwijs tot een succes te maken:

Een persoonlijke SWOT Marketingplan

Persoonlijke SWOT

Marketingplan

Financieel plan
Financieel plan
Ondernemen doe je zo! Jong ondernemen
Ondernemen doe je zo Jong ondernemen