Canon van de lichamelijke opvoeding


13 september 2021

Deze website is een rijke bron van informatie betreffende de geschiedenis van lichamelijke opvoeding als vak. In 92 vensters worden de belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van het vakgebied beschreven. Het aantal vensters zal de komende jaren nog groeien. In de vensters worden historische gebeurtenissen vanaf 1862 (de oprichting van de KVLO, Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding) beschreven en waar mogelijk de betekenis voor de huidige tijd. De vensters staan stuk voor stuk voor ijkpunten op die tijdslijn van 1862 tot nu: ze staan allemaal voor een belangrijke, bepalende gebeurtenis of ontwikkeling die zich op enig moment in die periode voordeed. In ieder venster wordt kort via tekst en illustraties geïnformeerd over die gebeurtenis en over daaraan gerelateerde zaken. Heel vaak is die gebeurtenis alleen maar de aanleiding, de ‘binnenkomer’, en gaat het venster als zodanig over de desbetreffende thematiek in brede zin. Zo gaat venster 1959 ‘Basisleerplan lichamelijke oefening voor het algemeen vormend onderwijs’ heel even over dat Basisleerplan maar verder vooral over daaropvolgende stappen in de landelijk gecoördineerde leerplanontwikkeling. Daarnaast zijn er veel bibliografieën opgenomen van mensen met een grote bijdrage aan de lichamelijke opvoeding.


Jaar van uitgave: 2012

Driel, G. van, Kornet, A.J., Stegeman, H., & Tilborg K. van. (2012). Canon LO - 150 jaar lichamelijke opvoeding. Zeist: KVLO.