Vernieuwende vreemdetalendidactiek


19 oktober 2020
contact: Bas Trimbos

In deze lectorale rede is de hoofdvraag: ‘hoe dragen nieuwe media bij aan het vernieuwen van het vreemdetalenonderwijs?’ Je leest hier meer over hoe nieuwe media taalleerprocessen optimaliseren. Welke didactiek erbij hoort. Wat de rollen van opleiders, docenten en studenten zijn. Wat de kenmerken van effectieve werkvormen en taken zijn die betekenisvolle leerprocessen bevorderen? En, wat zijn de uitdagingen en risico’s.


Jaar van uitgave: 2013

Jauregi, K. (2013). Vernieuwende Vreemdetalendidactiek. Lectorale rede. Fontys.