Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment


19 oktober 2020

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader biedt een gemeenschappelijke basis voor oa de uitwerking van lesprogramma’s, leerplanrichtlijnen, examens, ….


Jaar van uitgave: 2007

Davidson, F., & Fulcher, G. (2007). The Common European Framework of Reference (CEFR) and the design of language tests: A matter of effect. Language Teaching 03, 231-241.