Probleemoplossen voor alle leerlingen


18 december 2023

Probleemoplossen is leuk en belangrijk voor alle leerlingen. Het stimuleren van probleemoplossende vaardigheden als analytisch en creatief wiskundig denken is daarom in alle groepen en voor alle leerlingen in het primair onderwijs van belang. In dit artikel staan vier concrete ideeën die elke leerkracht eenvoudig kan aanpassen voor de leerlingen in de eigen groep.


Jaar van uitgave: 2019

Zanten, M. van. (2019) Probleemoplossen voor alle leerlingen. Volgens Bartjens, 38(5).


toon meer

Sector

Vakspecifiek thema