Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen


10 januari 2022

Dit boek biedt aankomende leerkrachten, leerkrachten, onderwijsbegeleiders en onderzoekers houvast bij het rekenonderwijs in dit leerstofgebied. Het is een uitgave in het kader van het TAL-project (TAL = Tussendoelen annex Leerlijnen), dat tot doel heeft leerkrachten in de basisschool te voorzien van achtergrondinformatie over het leren van rekenen/wiskunde door (jonge) kinderen, alsmede over de daarbij te doorlopen leerlijnen. Het project heeft vijf brochures opgeleverd die door Noordhoff Uitgevers worden uitgebracht. Ze kunnen op de website van de uitgever besteld worden. In deze publicatie wordt gepleit voor een verschuiving in het onderwijs, waarbij het accent vooral ligt op begrijpen in plaats van kunnen. Het uitgangspunt is dat leerlingen leren doorzien wat de achterliggende concepten zijn in plaats van uitsluitend de formules uit hun hoofd te leren. Als er minder hoge eisen gesteld worden aan het beheersingsniveau van formele procedures kan er meer tijd worden geïnvesteerd in het begrijpen van kernzaken.


Jaar van uitgave: 2006
ISBN: 978-90-01-85106-4

TAL-team. (2006). Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen. Groningen: Noordhoff Uitgevers.


toon meer