Handboek wiskundedidactiek


18 december 2023
contact: Jos Tolboom

Dit boek is bedoeld voor aanstaande wiskundeleraren in het voortgezet onderwijs, maar ook voor zittende collega's, voor opleiders, auteurs van schoolmethoden en andere belangstellenden. Het biedt ondersteuning aan de wiskundeleraar, die actief aan de slag wil met het verbeteren van het eigen onderwijs. Geen teksten die voorschrijven wat de docent zou moeten doen en hoe, maar wetenschappelijk onderbouwde informatie, geïllustreerd met voorbeelden om de didactische bekwaamheid verder te ontwikkelen.


Jaar van uitgave: 2012
ISBN: 978-90-5041-130-1

Drijvers, P., Steun, A. van, & Zwaneveld, L. (2012). Handboek wiskundedidactiek. Utrecht: Epsilon Uitgaven.