Naspa - Het naschoolse sportaanbod


17 juni 2021

Deze publicatie is bestemd voor begeleiders van naschoolse opvang en vakdocenten bewegingsonderwijs. Zij biedt diverse activiteiten aan die snel een positieve belevingswaarde hebben en die passen bij de motorische capaciteiten van de kinderen. Deelnemende kinderen kunnen op een speelse manier een aantal keer sporten en bewegen. In NASPA  staan activiteiten uit verschillende sporten, zoals tafeltennis, voetbal, hockey en volleybal. NASPA is bezig met een groeiende reeks sportactiviteiten. Voor de groepen 3/4 zijn algemene balvaardigheden (‘ball-skills’) uitgewerkt in tien boeiende activiteiten. Voor de groepen 7/8 is het volleysmashspel beschreven. Deze onderdelen zijn ontwikkeld door SLO in samenwerking met Sportservice Zwolle en Hogeschool Windesheim.


Jaar van uitgave: 2012

Groot, M. de, Hazelebach, C., & Swart, A. de. (2012). Naspa - Het naschoolse sportaanbod. Deventer: Bewegen Samen Regelen.