Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het Basisonderwijs


17 juni 2021

Het Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het Basisonderwijs geeft leerkrachten in het basisonderwijs didactische handreikingen om invulling te geven aan lessen bewegingsonderwijs.
In dit boek worden twaalf leerlijnen uitgewerkt. Voor iedere leerlijn worden (kern)activiteiten beschreven waarin belangrijke leerervaringen worden opgedaan. Er zijn tussendoelen, die per klas worden uitgewerkt en voor iedere leerlijn wordt van een activiteit beschreven hoe er methodisch-didactisch gehandeld kan worden (leerhulp). Het is geschreven door SLO, KVLO en ALO- en pabodocenten.


Jaar van uitgave: 2011
ISBN: 978-90-72335-51-7

Mooij, C., Berkel, M. van, Consten, A., Danes, H., Geleijnse, J., Graft, M. van der, ... Tjalsma, W. (2011). Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het Basisonderwijs (6e gewijzigde druk). Zeist: Jan Luiting Fonds.