Taal leren op eigen kracht: taalverwerving op school met behulp van de werkwijze van taalvorming


11 oktober 2021

'Taal leren op eigen kracht' is gericht op inpassing van de werkwijze van taalvorming in het taalonderwijs op de basisschool. Het is geschreven voor leerkrachten en leerkrachten in opleiding, voor professionals die met vernieuwing van het taalonderwijs bezig zijn, maar evengoed voor alle volwassenen die kinderen om zich heen hebben en die geïnteresseerd zijn in hoe die taal leren.

Bij taalvorming staan de eigen ervaringen van kinderen in het middelpunt. De werkwijze is gebaseerd op de behoefte en het vermogen van ieder mens om op ervaringen te reflecteren en ze te delen met anderen. De werkvormen helpen individuele kinderen hun ervaringen steeds preciezer te verwoorden. Ze leren taal terwijl ze elkaar vertellen over wat ze meemaken, daarover schrijven en dat weer van elkaar lezen.


Jaar van uitgave: 2014

Van Norden, S. (2014). Taal leren op eigen kracht: Taalverwerving op school met behulp van de werkwijze van taalvorming. Assen: Koninklijke Van Gorcum.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema