Verborgen talenten: jeugdliteratuur op school


7 oktober 2020

Dit handboek helpt leerkrachten expertise te ontwikkelen op het gebied van het veelzijdig inzetten van jeugdliteratuur in de klas. Het boek bestaat uit drie delen:

Het inleidende deel 1 schetst de achtergrond van deel 2 en 3. In deel 2 gaan de auteurs uitgebreid in op de theorie en praktijk van de leesontwikkeling, en jeugdliteratuur. Deel 3 laat zien hoe jeugdliteratuur kan worden ingezet in het basisonderwijs.


Jaar van uitgave: 2012

Mooren, P., Ghonem-Woets, K., Van Koeven, E., Kurvers, J., & Verschuren, H. (Reds.). (2012). Verborgen talenten: Jeugdliteratuur op school. Bussum: Coutinho.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema