Taalontwikkeling op school: Handboek voor interactief taalonderwijs


7 oktober 2020

Dit handboek brengt manieren om de taalontwikkeling te bevorderen samen. Ze behandelen het taalverwervingsproces en de succesfactoren daarin en gaan in op taalaanbod, taalruimte en feedback. Het boek bevat opdrachten, oefeningen en werkbladen en uitwerkingen. Tenslotte besteden de auteurs aandacht aan de manier waarop de taalgroeimiddelen in uiteenlopende interactiesituaties het beste tot hun recht komen. Het boek heeft aandacht voor de doorgaande lijn vanuit de voorschool, ervaringen van leerkrachten en koppeling van taalontwikkeling aan praktijkgericht onderzoek.


Jaar van uitgave: 2011

Verhallen, M., & Walst, R. (2011). Taalontwikkeling op school: Handboek voor interactief taalonderwijs (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.