Tool Naar een gedeeld werkconcept


9 juni 2020

Om een gedeeld werkconcept te bereiken is het belangrijk om als school te investeren in dialoog tussen leraren. De tool ‘Naar een gedeeld werkconcept’ helpt hierbij.


Jaar van uitgave: 2020