Opvoeding is niet hetzelfde als socialisatie


1 februari 2019

In het kader van de examens van het nieuwe programma maatschappijwetenschappen, doet Cito onderzoek naar het toetsen van hogere denkvaardigheden en de concept-contextbenadering. Op basis van praktijkonderzoek onder leerlingen, onderscheiden Anne Hemker en Michiel Waltman in dit artikel drie beheersingsniveaus in conceptgebruik.


bron: M&P, juni 2017