Grip op de leerlijn


1 februari 2019

Goed zicht op de leerlijn is een must als je maatwerk wilt bieden. Het Anna Lyceum in Nieuwegein werkt daarom aan een speciale tool. 'Pas als je de ruimte in het curriculum ziet, kun je scherpe keuzes maken.'


bron: Didactief, september 2017