Leermiddelenmonitor 17/18


Leermiddelen in het po en vo: gebruik, digitalisering, beschikbaarheid en beleid
3 november 2020

SLO brengt, in samenwerking met Kennisnet, sinds 2007 het leermiddelengebruik in Nederland in kaart. De Leermiddelenmonitor zoomt in op leermiddelengebruik in het algemeen, het gebruik van methoden en zelf gevonden of ontwikkelde leermiddelen, het gebruik van digitale leermiddelen, verschil in gebruik tussen leraren in het po en vo, verschil in gebruik tussen leraren in het vmbo en havo/vwo, en leermiddelenbeleid.


jaar van uitgave: 2018

Woldhuis, E., Rodenboog, M., Heijnen, M., & Fisser, P. (2019). Leermiddelenmonitor 17/18: leermiddelen in het po en vo: gebruik, digitalisering, beschikbaarheid en beleid. Enschede: SLO.