Het schrijfonderwijs in primair en voortgezet onderwijs


Een stand van zaken en curriculaire aanbevelingen
20 maart 2019

Korte beschrijving van het schrijfonderwijs in po en vo, met onder andere aandacht voor het wettelijk kader, stand van zaken in de onderwijspraktijk en aanbevelingen voor een curriculum schrijven.


jaar van uitgave: 2018

Hoogeveen, M. (2018). Het schrijfonderwijs in primair en voortgezet onderwijs: een stand van zaken en curriculaire aanbevelingen. Enschede: SLO.