Evaluatie pilot Technologie & toepassing vmbo-tl en vmbo-gl: Resultaten vragenlijsten en schoolbezoeken leerjaar 3 - 2016/17


15 februari 2021
De doorstroming van vmbo naar vervolgopleidingen op mbo 4-niveau is al jaren een probleem. Met name in de theoretische leerweg ligt een grote nadruk op reproductieve, algemene kennis en is van enige beroepsvoorbereiding nauwelijks sprake. Vier scholen hebben geprobeerd deze leemte op te vullen. Om te komen tot een landelijk bruikbaar examenprogramma heeft de initiatiefgroep contact gezocht met SLO. In een project, waarbij het aantal betrokken scholen is uitgebreid naar twaalf, is een conceptschoolexamenvak Technologie en Toepassing (T&T) ontwikkeld. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is de pilot uitgebreid naar 24 scholen en wordt hij ondersteund door een onafhankelijke curriculumevaluatie. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de evaluatie.

auteur SLO: Maud Heijnen, Marjolein Haandrikman, Elvira Folmer
jaar van uitgave: 2017

Heijnen, M., Haandrikman, M., & Folmer, E. (2017). Evaluatie pilot Technologie & toepassing vmbo-tl en vmbo-gl: Resultaten vragenlijsten en schoolbezoeken leerjaar 3 - 2016/17. Enschede, SLO.