Monitoring invoering vernieuwde wiskunde A havo : resultaten vragenlijstonderzoek docenten 2015-2016


10 april 2019
De invoering van de nieuwe wiskunde-examenprogramma's voor havo en vwo en de daarbij behorende syllabi zijn belangrijke dragers van de beoogde vernieuwing in het wiskundeonderwijs. Om het invoeringsproces te kunnen bijstellen en verbeteren heeft SLO evaluatie-onderzoek uitgevoerd onder docenten die in 2015-2016 zijn gestart met het nieuwe programma. Daarbij is gebruik gemaakt van een docentvragenlijst die bestond uit drie delen: achtergrondkenmerken en nascholing, de onderwijspraktijk (wat doen docenten) en onderwijsbaarheid, toetsbaarheid en haalbaarheid (wat vinden docenten). In dit rapport zijn de resultaten van het onderzoek betreffende wiskunde A havo opgenomen.

auteur SLO: Elvira Folmer, Wout Ottevanger
jaar van uitgave: 2017

Folmer, E., & Ottevanger, W. (2017). Monitoring invoering vernieuwde wiskunde A havo : Resultaten vragenlijstonderzoek docenten 2015-2016. Enschede: SLO.