Passende perspectieven vmbo. Leerroutes taal voor vmbo-bb/kb


20 april 2020
In augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. In het Referentiekader taal en rekenen staan taal- en rekendoelen geformuleerd die leerlingen in principe moeten beheersen op overgangsmomenten in hun onderwijsloopbaan. Leerlingen die het vmbo afsluiten, dienen in principe referentieniveau 2F te beheersen. Een deel van de leerlingen heeft moeite om dit beoogde fundamentele niveau te behalen. Deze publicatie bevat leerroutes die bedoeld zijn om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van een passend onderwijsaanbod voor vmbo-leerlingen. De ontwikkelde leerroutes hebben als doel vmbo-leerlingen met achterstand op het gebied van taal een optimale weg te laten afleggen om niveau 2F te bereiken.

auteur SLO: Nynke Jansma, Annette van der Laan
auteur extern: Ekens, T.
jaar van uitgave: 2017

Jansma, N., Ekens, T., & Laan, A. van der (2017). Passende perspectieven vmbo. Leerroutes taal voor vmbo-bb/kb. Enschede, SLO.