Intensivering en vroeg beginnen met Engels


17 december 2018
Na het verschijnen van het eindadvies van het Platform Onderwijs 2032 ontstond er discussie over het nut van (vroeg) Engels in het basisonderwijs. Deze notitie brengt in kaart wat een gezamenlijk vertrekpunt kan zijn bij het intensiveren en vroeg(er) aanbieden van Engels in het basisonderwijs.

auteur SLO: Bas Trimbos
jaar van uitgave: 2016

Trimbos, B. (2016). Intensivering en vroeg beginnen met Engels. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Vakspecifiek thema

Type publicatie