Macro-meso-microdenken in de lerarenopleiding


Voor docenten scheikunde en hun opleiders
5 maart 2019
Macro-meso-microdenken met structuur-eigenschap relaties is een manier van denken die een verklaring biedt voor eigenschappen van materialen. Deze manier van denken wordt vaak impliciet gedoceerd in het onderwijs, ongeacht het niveau. In het nieuwe examenprogramma voor havo en vwo vanaf 2015 is deze manier van denken expliciet gemaakt. Deze publicatie is bedoeld om lerarenopleiders te ondersteunen bij het incorporeren van deze veelal nieuwe manier van denken in hun opleiding. In een notendop wordt verteld wat deze manier van denken inhoudt, waarna de didactische aspecten ervan worden toegelicht.

auteur extern: Meijer, M., Dolfing, R.
jaar van uitgave: 2016

Meijer, M., & Dolfin, R. (2016). Macro-meso-microdenken in de lerarenopleiding : voor docenten scheikunde en hun opleiders. Enschede: SLO.