Lastige-boodschappen-vertellen: lesbrief


29 mei 2019

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs ontwikkelde in samenwerking met didactici en docenten dertien taalgerichte lessenseries voor verschillende vakken en onderwijstypen. De lesbrieven besteden aandacht aan de betreffende vakinhoud en aan de taal die helpt de vakinhoud te verwerken. Deze lessenserie over het vertellen van lastige boodschappen maakt duidelijk hoe taalgerichte vakdidactiek in het vakgebied zorg en welzijn eruit kan zien.


auteur extern: Tordoir, A., Jacobs, H., Laan, E. van der, Drost, H., Slijkerman, M., Morshuis, J.
jaar van uitgave: 2009

Tordoir, A., Jacobs, H., Laan, E. van der, Drost, H. , Slijkerman, M., & Morshuis, J. (2009). Lastige boodschappen vertellen: lesbrief. Enschede: SLO.


toon meer

Vakspecifiek thema

Type publicatie