Wetenschap & technologie in het basis- en speciaal onderwijs: richtinggevend leerplankader bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld (2e gew. dr.)


17 december 2018
Dit richtinggevende leerplankader voor W&T is een eerste stap op weg naar leerlijnen voor W&T in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het geeft richting aan de ontwikkeling van de leerlijnen voor het onderwijs in W&T bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Ook dient het leerplankader als uitgangspunt voor de opleiding tot leraar basisonderwijs bij de uitwerking van de kennisbases voor genoemde vakken. Methodeontwikkelaars en organisaties en bedrijven meteen aanbod voor leerlingen basisonderwijs, kunnen dit leerplankader en later de leerlijnen gebruiken als richtinggevend document bij de ontwikkeling van hun aanbod.

auteur SLO: Marja van Graft, Martin Klein Tank
jaar van uitgave: 2018

Graft, M. van, & Klein Tank, M. (2018). Wetenschap & technologie in het basis- en speciaal onderwijs : richtinggevend leerplankader bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld (2e gew. dr.). Enschede: SLO.