Nederlands: vakspecifieke trendanalyse 2015


23 mei 2019
De trendanalyse Nederlands beschrijft en documenteert voor een aantal onderwijssectoren de stand van zaken op het gebied van het taalonderwijs Nederlands, beschreven aan de hand van een BUG-analyse (beoogd, uitgevoerd en gerealiseerd curriculum). De publicatie sluit af met een aantal curriculaire uitdagingen voor de komende jaren: meertaligheid en culturele diversiteit, een evenwichtig en samenhangend curriculum, productieve vaardigheden, kennis over taal, literatuur, toetsing en taal in andere vakken.

auteur SLO: Bart van der Leeuw, Mariëtte Hoogeveen, Nynke Jansma, Mieneke Langberg, Theun Meestringa, Joanneke Prenger
auteur extern: Ravesloot, C.
jaar van uitgave: 2016

Leeuw, B. van der, Hoogeveen, M., Jansma, N., Langber, M., Meestringa, T., Prenger, J., & Ravesloot, C. (2016). Nederlands: Vakspecifieke trendanalyse 2015. Enschede: SLO.