Curriculummonitor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs: verkenning van de curriculumpraktijk in 2014/2015


22 mei 2019
Om als expertisecentrum voor leerplanontwikkeling goed zicht te krijgen op signalen en behoeften vanuit de onderwijspraktijk, heeft SLO de Curriculummonitor ontwikkeld. Met dit brede, tweejaarlijkse onderzoek in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs wil SLO de ontwikkelingen en knelpunten in de Nederlandse curriculumpraktijk in kaart brengen en volgen. Deze publicatie beschrijft de resultaten van de verkenning van de curriculumpraktijk in het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Deze sluit aan op de Curriculummonitor 2014 in primair en voortgezet onderwijs.

auteur SLO: Annette Koopmans, Hans Pietersen
jaar van uitgave: 2015

Koopmans-van Noorel, A., & Pietersen, H. (2015). Curriculummonitor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs: verkenning van de curriculumpraktijk in 2014/2015. Enschede: SLO.


toon meer