Samen leren... (maar) op maat van de leerling: hoe geven scholen voor primair onderwijs hun curriculum vorm voor kinderen met een verstandelijke beperking?


17 december 2018
Van scholen en leerkrachten wordt steeds meer maatwerk verwacht dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. Actueel is de brede maatschappelijke ontwikkeling waarin gestreefd wordt naar integratie van leerlingen met een handicap in het reguliere onderwijs. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Hoe komen leerkrachten tot een curriculum dat op maat is van leerlingen? Waar lopen zij daarbij tegenaan? Hoe zou dit beter kunnen? Deze vragen vormden de aanleiding voor het onderzoek 'samen leren maar op maat van de leerling'. In dit onderzoek staat de rol van de leerkracht als vormgever van het curriculum centraal. Om de vraagstelling nader te verkennen is gebruik gemaakt van interviews, lesobservaties en documentanalyses, uitgevoerd op acht basisscholen. Uit het onderzoek blijkt dat het ontbreekt aan een goede toerusting, zowel materieel als in expertise. Een goede toerusting van leraren zal in elk geval betrekking moeten hebben op een samenspel van deskundigheidsbevordering, schoolontwikkeling en leerplanontwikkeling.

auteur SLO: Berthold van Leeuwen, Mariel Cordang
auteur extern: Schram, E.
jaar van uitgave: 2008

Leeuwen, B. van, Schram, E., & Cordang, M. (2008). Samen leren... (maar) op maat van de leerling: hoe geven scholen voor primair onderwijs hun curriculum vorm voor kinderen met een verstandelijke beperking? Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden