Handreiking schoolexamen aardrijkskunde havo/vwo: Behorend bij het examenprogramma vanaf augustus 2017 (examen havo 2019; examen vwo 2020)


23 mei 2019
Deze handreiking laat zien hoe invulling gegeven kan worden aan de SE-onderdelen van het examenprogramma aardrijkskunde havo en vwo, dat sinds 2007 geldt. Per augustus 2017 is het examenprogramma enigszins gewijzigd. Bij domein D is voor havo het ontwikkelingsland Indonesië vervangen door Brazilië. Voor vwo is het gebied Zuidoost-Azië vervangen door Zuid-Amerika. Deze wijziging is de belangrijkste reden voor deze nieuwe handreiking voor het schoolexamen, die voor een groot deel gebaseerd is op de handreiking die in 2007 verscheen. De handreiking bevat suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen, die een niet-voorschrijvend karakter dragen.

auteur SLO: Han Noordink
auteur extern: Adriaens, R., Pauw, I., Schee, J. van der
jaar van uitgave: 2015

Adriaens, R., Noordink, H., Pauw, I., & Schee, J. van der (2015). Handreiking schoolexamen aardrijkskunde havo/vwo: behorend bij het examenprogramma vanaf augustus 2017 (examen havo 2019; examen vwo 2020). Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden